Mùa thu hoạch đông trùng hạ thảo ở Tây Tạng

  • 11/06/2022

Thời điểm này, trên vùng cao nguyên cao hơn 4.700m so với mực nước biển tại Nagqu thuộc Khu tự trị Tây Tạng ở phía Tây Nam Trung Quốc, những người dân du mục địa phương đang bận rộn với vụ thu hoạch đông trùng hạ thảo.

 Thời điểm này, trên vùng cao nguyên cao hơn 4.700m so với mực nước biển tại Nagqu thuộc Khu tự trị Tây Tạng ở phía Tây Nam Trung Quốc, những người dân du mục địa phương đang bận rộn với vụ thu hoạch đông trùng hạ thảo.

 

 

Mùa thu hoạch đông trùng hạ thảo ở Tây Tạng

 

 

Mùa thu hoạch đông trùng hạ thảo ở Tây Tạng

 

 

 

Mùa thu hoạch đông trùng hạ thảo ở Tây Tạng

 

 

 

 

 

Mùa thu hoạch đông trùng hạ thảo ở Tây Tạng

Mùa thu hoạch đông trùng hạ thảo ở Tây Tạng

Mùa thu hoạch đông trùng hạ thảo ở Tây Tạng

 

---Sưu tầm---

0
Zalo