Lễ Ký Kết Hợp Tác CTCP Vinacordy & CTCTP EPOS Toàn Cầu & HTX OCOP Toàn Cầu về Sản Phẩm Mắm Ngao và Mỹ Phẩm

  • 23/12/2023

Tháng 12 Năm 2023 Công Ty Cổ Phần Vinacordy, đại diện cho ngành công nghiệp mỹ phẩm và phân phối mắm ngao đã chính thức ký kết hợp đồng họp tác chiến lược với Công Ty Cổ Phần EPOS Toàn Cầu và HTX OCOP Toàn Cầu. Đánh dấu một bước tiến lớn trong kết hợp nhằm mục tiêu phát triển và mở rộng thị trường cho sản phẩm mắm ngao và mỹ phẩm chất lượng.

Lễ Ký Kết Hợp Tác CTCP Vinacordy & CTCTP EPOS Toàn Cầu & HTX OCOP Toàn Cầu về Sản Phẩm Mắm Ngao và Mỹ Phẩm

Tháng 12 Năm 2023, Công Ty Cổ Phần Vinacordy, đại diện cho ngành công nghiệp mỹ phẩm và phân phối mắm ngao đã chính thức ký kết hợp đồng họp tác chiến lược với Công Ty Cổ Phần EPOS Toàn Cầu và HTX OCOP Toàn Cầu. Đánh dấu một bước tiến lớn trong kết hợp nhằm mục tiêu phát triển và mở rộng thị trường cho sản phẩm mắm ngao và mỹ phẩm chất lượng.

Lễ Ký Kết Hợp Tác CTCP Vinacordy & CTCTP EPOS Toàn Cầu & HTX OCOP Toàn Cầu về Sản Phẩm Mắm Ngao và Mỹ Phẩm

Mục tiêu hợp tác nhằm mở rộng thị trường, phát triển chiến lược tiếp thị và quảng bá sản phẩm, nở rộng ra sự hiện diện của sản phẩm trên thị trường, tận dụng lợi thế nguồn gốc và chất lượng trên thị trường nội địa và vươn ra quốc tế trong tương lai gần.

Chúng tôi tin rằng với sự đa dạng trong sản phẩm của Vinacordy, đi đôi với chất lượng và uy tín, khi bắt tay cùng CTCP EPOS Toàn Cầu và HTX OCOP Toàn Cầu sẽ giúp đẩy mạnh sự hiện diện của sản phẩm và mở ra nhiều cơ hội mới cho cả 3.

Lễ Ký Kết Hợp Tác CTCP Vinacordy & CTCTP EPOS Toàn Cầu & HTX OCOP Toàn Cầu về Sản Phẩm Mắm Ngao và Mỹ Phẩm

---Vinacordy Team---

0
Zalo