Vinacordy Đạt Chứng Chỉ ISO 22000:2018

  • 19/12/2023

ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận.

ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận.

 

HTX dịch vụ phát triển NN 19/5, hoàn thành đào tạo và được cấp chứng chỉ iso 22000:2018, phạm vi chứng nhận: Sơ chế, đóng gói hoa quả tươi; Chế biến mứt hoa quả, hoa quả sấy (Quả mận); Sản xuất rượu (Rượu mận, mơ, ngô).

Vinacordy Đạt Chứng Chỉ ISO 22000:2018

Việc áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 đối với một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về an toàn thực phẩm và có khả năng cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường và người tiêu dùng. Hiện tại phiên bản ISO 22000:2018 là phiên bản ISO mới nhất.

---Vinacordy Team---

0
Zalo